ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. & ΕΠΑ.Λ”

29 January 2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. & ΕΠΑ.Λ.»
9 Φεβρουαρίου η νέα καταληκτική ημερομηνία.
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της σύμπραξης των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» σας ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. (ή των προγενέστερων δομών τους) έως 29 ετών που είναι δημότες των 8 Περιφερειών Σύγκλισης (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/ ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους.
Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και η αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα παρέχοντας θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα παραμείνει ενεργή και μετά τις 9 Φεβρουαρίου.
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/business
Για περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με το Περιφερειακό Παράρτημα στην Ήπειρο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τηλ. 26820-26969, ineepir@otenet.gr
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.
Η Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
 
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και η αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα παρέχοντας θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα παραμείνει ενεργή και μετά τις 9 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με το Περιφερειακό Παράρτημα στην Ήπειρο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τηλ. 26820-26969, ineepir@otenet.gr
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/business
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.

 

Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και η αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα παρέχοντας θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα παραμείνει ενεργή και μετά τις 9 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Παράρτημα στην Ήπειρο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τηλ. 26820-26969, ineepir@otenet.gr
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/business
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.

 

Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και η αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα παρέχοντας θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα παραμείνει ενεργή και μετά τις 9 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Παράρτημα στην Ήπειρο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τηλ. 26820-26969, ineepir@otenet.gr
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://diasindesi.gr/business
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.